Uw browser versie is niet langer ondersteund door Imago van Brussel!

Om Imago van Brussel en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Opgelet! Indien uw vereniging voldoet aan bepaalde criteria wat de oprichting, de financiering of het toezicht erop betreft, is ze bij het sluiten van overeenkomsten verplicht de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven. Voor meer inlichtingen over dit onderwerp, klik op het tabblad "Wettelijke  vermeldingen".

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Kabinet van de Minister-President

Imago van Brussel

Welkom op onze pagina Imago van Brussel. We nodigen u uit om alle onderstaande punten te lezen vooraleer u begint met uw project voor te stellen :

  • Deze site heeft als doel de selectieprocedure te optimaliseren door u te leiden in de beschrijving van uw project door middel van een reeks voorbepaalde formulieren;
  • Elke formulier bevat hulp zodat u uw project het best kunt omschrijven;
  • U kunt uw project opslaan en deze herbewerken wanneer het u past vooraleer dit voor te leggen;
  • Lees uw project grondig door vooraleer het voor te leggen, want eens dit gebeurd is, is het selectieproces gestart;
  • Elk project zal zo snel mogelijk verwerkt worden;

Opgelet:

- Gelieve uw dossier minstens 45 dagen vóór de aanvangsdatum van uw evenement/project in te dienen.

- De uiterste datum voor de indiening van de dossiers voor het lopende jaar is 15 november. Dat geldt ook voor ieder project dat in het lopende jaar van start gaat en volgend jaar wordt voortgezet.

Bij niet-naleving van die termijnen komt uw dossier niet in aanmerking voor onderzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

Succes!

De team Imago van Brussel